Werken met deze site

Doelstelling

Het doel van deze website is om een waardevolle bijdrage te bieden ter ondersteuning van de keuzedelen ‘Zorginnovaties en technologie’ en ‘Zorg en technologie’.

De video’s zijn geen vervanging van de theorie van de thema’s van het keuzedeel. De toegevoegde waarde van de video’s is dat zij helpen de thema’s te introduceren. Zij zorgen voor beeldvorming en bieden aanknopingspunten voor verdere uitwerking van de verschillende thema’s.

Gezamenlijk startpunt

Als studenten voorafgaand aan de thema’s de video bekijken, dan biedt dit een gezamenlijk startpunt. Dit creëert de mogelijkheid om vervolgens sneller inhoudelijk een verdiepingsslag te maken.

Voorbereiding studenten

Studenten bekijken zelfstandig de video’s ter voorbereiding op de les. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk startpunt voor de lesinhoud die volgt. De student beantwoordt de vragen die per video zijn gesteld of denkt na over de stelling.

Voorbereiding leraar

Ook als leraar is het aan te raden om voorafgaande aan de les de desbetreffende video te bekijken. Op basis hiervan kan je een inschatting maken hoe de video in het thema in te zetten. Per thema is er een informatie-knop voor de leraar, met daarin een korte omschrijving van de opzet en kernvragen van de video.

webdesign: selli