Deze video kan gebruikt worden als een terugblik op het keuzedeel: welke thema’s hebben we behandeld en waar staan we dan nu? Het doel is dat de student/toekomstige zorgprofessional het vertrouwen heeft om ook richting collega’s het gesprek over mogelijkheden aan te gaan. Zo kan de student de ‘bruggenbouwer’ van de toekomst worden. 

De kerndoelen van deze video zijn:

  • Het bieden van een afronding en samenvatting. 
  • Laten zien dat zorgverleners heel belangrijk zijn bij de veranderingen op het gebied van technologie en de student het vertrouwen geven deze rol op te pakken. 

Sofie voelt zich klaar voor de toekomst!

  • Hoe heeft dit keuzedeel jou geholpen om je klaar te maken voor jouw toekomst?
  • Wat zijn voor jou de belangrijkste punten van dit keuzedeel?
  • Wat vind jij dat zorgprofessionals moeten kennen en kunnen op het gebied van technologische toepassingen?
Thema 08
webdesign: selli