Het concept van multidisciplinair samenwerken komt uitgebreid in opleidingen zorg en welzijn aan bod. Het doel van deze video is de studenten te laten nadenken over wat de inzet van technologische toepassingen betekent voor deze samenwerking. Wat zijn de kansen van technologie om samenwerking te verbeteren? Zul jij ook met ICT-professionals moeten samenwerken?

De kerndoelen van deze video zijn:

  • Inzicht bieden in de invloed van technologie op multidisciplinair samenwerken in de zorg. 
  • Nadenken over jouw rol als zorgprofessional in de samenwerking met andere professionals bij het gebruik van technologische toepassingen. 

Sofie ziet kansen in de inzet van technologie om multidisciplinaire samenwerking te verbeteren. 

  • Welke kansen herken jij voor het inzetten van technologie om multidisciplinaire samenwerking te verbeteren?
  • Denk na over de volgende situatie: “Je verleent zorg op afstand via een app bij een cliënt. Nu blijkt dat de telefoon niet meer werkt… Voor wie is dit een probleem en wat moet jij ermee?”
Thema 06
webdesign: selli