Het doel van de video is om te laten zien dat technologie veel meer kan betekenen dan het overnemen van ‘klassieke’ zorgtaken. Mensen in de hedendaagse samenleving gebruiken technologie om hun kwaliteit van leven te vergroten. Zo zou je het ook in de zorg willen inzetten. Technologie inzetten om plezier en een zinvolle dagbesteding te creëren. En om waar mogelijk zelfstandigheid te vergroten. Aan de hand van de video heb je een ingang om dit gesprek te voeren. 

De kerndoelen van deze video zijn:

  • Kansen herkennen van technologische toepassingen om kwaliteit van leven te vergroten, ook buiten traditionele ‘zorgkaders’.
  • Herkennen van de kansen voor de zorgprofessional om hierop in te spelen. 

Sofie ziet het als haar taak als zorgprofessional, om na te denken over de kansen van technologie om het leven van haar cliënten leuker en gemakkelijker te maken. 

  • Wat zie jij als ‘traditionele zorgtaken’? En hoe verhouden deze zich tot een zorgverlening die zich richt op de algehele kwaliteit van leven?
  • Heb jij voorbeelden waarbij technologie cliënten helpt om meer plezier te beleven?
Thema 04
webdesign: selli