Het doel van de video is de studenten te laten nadenken over de rol van de zorgprofessional in het gesprek over technologie. Deze rol kan verschillende kanten hebben. De ene keer mag de zorgprofessional nieuwe mogelijkheden introduceren en de andere keer kan er gevraagd worden weerstand weg te nemen. Dit switchen kan lastig zijn. Juist door blijvend het gesprek aan te gaan, kan de zorgprofessional belangrijk zijn in het in gang zetten van veranderingen. 

De video van Sofie helpt om inzichtelijk te maken dat het in het gesprek nooit alleen over de kansen en de mogelijkheden van de technologische oplossing moet gaan, maar dat je deze altijd moet relateren aan de praktijksituatie van de cliënt. Door deze twee kanten bij elkaar te brengen, kun je draagvlak creëren.

De kerndoelen van deze video zijn:

  • Inzicht bieden in hoe je het gesprek aan kunt gaan over de inzet van technologie in de zorg. 
  • Nadenken over de reacties die je kunt verwachten bij een gesprek over de inzet van technologie.
  • Inzicht krijgen in de kracht van het zijn van een positief voorbeeld.

Sofie leert dat je soms meer bereikt door te focussen op kansen en mogelijkheden, dan wanneer je probeert om drempels weg te nemen. 

  • Wat vind jij hiervan? Denk na over de stelling: “Het is beter te focussen op de kansen en de mogelijkheden die een technologische oplossing biedt, dan op het proberen weg te nemen van de drempels die worden ervaren.”
  • Zou jij het gesprek over een technologische oplossing anders beginnen bij een oudere of jongere cliënt? Zo ja; waarom?Thema 03
webdesign: selli