Het gaat bij de inzet van technologie in de zorg niet alleen om de apparaten en het gebruik hiervan, maar meer nog om wat voor een impact deze middelen op de cliënten en hun omgeving en op de zorgprofessional hebben. 

Sofie vraagt met welke voors en tegens haar contacten worden geconfronteerd in de praktijk en wat dit voor hen betekent. Hiermee wordt dit theoretische onderwerp in de praktijk geplaatst. Daarbij wordt een definitie van ‘ethisch dilemma’ gegeven. Je zou hier in de les op verder kunnen gaan. 

De kerndoelen van deze video zijn:

  • Zichtbaar maken dat de inzet van technologie impact heeft op alle betrokkenen. 
  • Bieden van handvatten om te praten over de voors en tegens bij de inzet van technologie in de zorg. 

Sofie neemt als leerpunt mee van dit thema, dat je altijd moet nadenken over wat de inzet van een technologische oplossing betekent voor de cliënt.

  • Denk na over de stelling: “Het gaat niet om de technologie, maar wat deze technologie betekent voor de cliënt.”
  • Wat zie jij als ethische dilemma’s rond technologie in de zorg? Definitie: Een ‘ethisch dilemma’ is een situatie waarin verschillende waarden met elkaar botsen, wat ervoor zorgt dat je een moeilijke keuze moet maken.
Thema 02
webdesign: selli