ProjectINFORMATIE

Aanleiding

Deze website is ontwikkeld in het kader van het project ‘Deel een keuzedeel’, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Zorg en Technologie in het MBO onderwijs. In dit project hebben vier onderwijsinstellingen, met begeleiding van Utrechtzorg, gezamenlijk het onderwijs- en examenmateriaal ontworpen en ontwikkeld voor de keuzedelen ‘Zorg en technologie’ en ‘Zorginnovaties en technologie’. Het doel van deze samenwerking was het creëren van een gemeenschappelijke aanpak in relatie tot het beroepenveld.

De hartlijn

Er is gekozen om ter ondersteuning van de verschillende thema’s in het keuzedeel een hartlijn te ontwikkelen. De hartlijn is een herkenbare, terugkerende video-verhaallijn, die de inhoud van de thema’s herkenbaar in een praktijkomgeving plaatst.

Inhoudelijke ontwikkeling

Binnen het mbo-onderwijs worden keuzedelen aangeboden aan studenten die werken en leren in de sector Zorg en Welzijn. Deze keuzedelen bieden onder andere verbreding en verdieping aan het basis- en profieldeel van de opleiding. Bij de deelnemende scholen aan dit project worden de keuzedelen ‘Zorg en technologie’ en ‘Zorginnovaties en technologie’  aangeboden bij de opleidingen zorg en welzijn.

Betrokken partners

De betrokken onderwijsinstellingen zijn:
het Hoornbeeck College, MBO Amersfoort, MBO Utrecht en het ROC MN.

Er is nadrukkelijk samenwerking en betrokkenheid gezocht vanuit het werkveld. We hebben  gefilmd bij: woonzorgcentrum De Pol van Beweging 3.0, het Living Lab in Vathorst en een zorglocatie van ‘s Heeren Loo. Graag benoemen wij speciaal de hulp van Feemke Zoet, bij wie wij thuis mochten filmen.

Utrechtzorg heeft het proces in het ontwerp en ontwikkeltraject begeleidt en de vier mbo-scholen met elkaar verbonden. Met de verkregen subsidie zijn de ontwikkelpartners; Bureau Drop, Karen Netscher (Sofie), Emiel Elgersma en Selli.nl aangetrokken om de hartlijn te realiseren.

webdesign: selli