Sofies Leerreis

Sofies Leerreis is de titel van de keuzedelen Zorg en Technologie en Zorginnovaties & Technologie in het MBO. Het is een volledig en regulier onderwijsprogramma voor het MBO en bestaat uit:

  • een themamap
  • een beoordelingsportfolio
  • een docentenhandleiding

Kenmerkend zijn de innovatieve werkvormen zoals de website www.sofiesleerreis.nl, weblectures en instructievlogs. Het programma is gratis beschikbaar voor het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties. Sofies Leerreis is tot stand gekomen en mogelijk gemaakt door samenwerkende partijen: Utrechtzorg, ROCMN, MBO Utrecht, MBO Amersfoort en het Hoornbeeck College.

Licentie

Tenzij ander vermeld, is dit lesmateriaal gelicenceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Dit houdt in dat je het materiaal mag gebruiken en delen onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding
  • Het werk of afgeleiden daarvan delen, kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of      bestandformaat onder dezelfde licentievoorwaarden (gelijk delen)
  • Niet voor commerciële doeleinden
  • Meer informatie over de Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie.

Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding:

“Stichting Utrechtzorg, ROCMN, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, Hoornbeeck College. Sofies Leerreis (2017), CC BY-NC-SA 4.0 gelicenseerd. De volledige licentie-tekst is te lezen op: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.”

Maak je gebruik van de weblectures/-vlogs, hanteer dan de volgende methode van naamsvermelding;

Hyperlink naar weblecture op website en naam weblecture/vlog van Sofies Leerreis door Utrechtzorg / CC BY-NC-SA 

Bijvoorbeeld:
Thema 02 Herken voors en tegens van Sofies Leerreis door Utrechtzorg / CC BY-NC-SA
© 2017 Stichting Utrechtzorg, ROCMN, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, Hoornbeeck College.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwijsprogramma? Neem dan contact op met Utrechtzorg: Tel. 030-6340808 of mail naar secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v Sofiesleerreis.

webdesign: selli